Parsel Başvuru Evrakları - Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi

Parsel Başvuru Evrakları

Katılım Taahhütnamesi Şahıs
Katılım Taahhütnamesi Tüzel