Yapı Kullanma İzni Evrakları - Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi

Yapı Kullanma İzni Evrakları

Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvuru Dilekçesi
Ödemiş OSB Su Satış Sözleşmesi
Tüketiciler İçin Bağlantı Anlaşması
Elektrik Perakende Sözleşmesi
Ödemiş OSB Bilgi Formu