Kuruluş

Yer seçimi: Ödemiş OSB'nin yer seçimi 04.10.1994 yılında yapılmıştır.

Planlama Tarihi: 13.10.1994 Tarih ve 21817 sayılı mükerrer Resmi Gazete. Bölgemizde Sanayi parseli olarak üretilen 45 parselden 7 parsel proje çalışmalarına başlamış 1 parselin ise inşaatı tamamlamak üzere olup 1 parsel inşaata başlamıştır.

Yapılan Çalışmalar

İzmir'e yeni bir soluk katacak olan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nin gerekli tüm alt yapı projeleri yapılmıştır. Ekiplerimizin yoğun gayretleri neticesinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. "Yapılan Çalışmalar" ve "Tamamlanan Çalışmalar" alt başlığı altında faaliyetlerimizi listeledik.

 • - Yer seçimi
 • - Fizibilite Etüdü
 • - Jeolojik ve Jeofizik Etüd
 • - Halihazır harita
 • - İmar planı ve revizyonu onayı
 • - Zemin Araştırma Raporu
 • - Yol uygulama projesi
 • - Atıksu projesi
 • - Yağmursuyu projesi
 • - İçme ve kullanma suyu
 • - AG-OG Elektrik uygulama projesi
 • - Su ve Terfi İsale Hattı Uygulama Projesi